Vần chính là sự hòa phối âm thanh ở mức cao giữa các tiếng được gieo vần, trong đó bộ phận vần cái (kể từ nguyên âm chính đến cuối âm tiết) hoàn toàn trùng hợp.

Phụ âm đầu của các tiếng được gieo vần (nếu có) phải khác nhau:

– Các vị La Hán chùa Tây Phương

Tôi đến thăm về lòng vấn vương

Há chẳng phải đây là xứ Phật

Mà sao ai nấy đặt đau thương.

(Huy Cận, Các vị La Hán chùa Tây Phương)

Bài viết liên quan

Related Posts