Thiên Hậu (chòm sao)

bởi admin
0 bình luận

Chòm sao Thiên Hậu (tiếng La Tinh: Cassiopeia) là chòm sao khá quen thuộc ở thiên cầu Bắc gồm năm sao chính (α, β, γ, η) khá sáng có dạng chữ M. Sao α là một sao biến quang không tuần hoàn và với biên độ bé. Theo chuyện thần thoại thì Thiên Hậu là mẹ của Tiên Nữ (Andromeda)… Người ta có thể dùng chòm Thiên Hậu làm chuẩn để tìm được sao Bắc Cực.

Thiên Hậu (chòm sao)

Danh sách các sao trong chòm sao Cassiopeia

Related Posts

Để lại một bình luận