Sài Gòn

bởi admin
0 bình luận

Sài Gòn là tên gọi cũ của Thành phố Hồ Chí Minh trước 1976, ngày nay người ta cũng thường gọi thành phố này là Sài Gòn. Người dân thành phố thì quy định rằng Quận 1 và 3 thì được gọi là Sài Gòn.

Sài Gòn

Sài Gòn Xưa

Người ở khắp nơi đổ về thành phố thì người ta gọi là lên Sài Gòn lập nghiệp.

Related Posts

Để lại một bình luận