Chính ngọ

bởi admin
0 bình luận

Chính ngọ (chính trưa) là thời điểm chính giữa ban ngày của một địa điểm nào đó trên Trái Đất khi tâm Mặt Trời, qua kinh tuyến trên của nơi đó. (Chính ngọ thực khi Mặt Trời qua kinh tuyến trên, còn chính ngộ trung bình khi Mặt Trời trung bình qua kinh tuyến trên). Thời điểm chính ngọ từng địa phương phụ thuộc vào độ kinh địa lý của mỗi địa phương đó.

Chính ngọ

Related Posts

Để lại một bình luận