Cấp sao bức xạ nhiệt là cấp sao đặc trưng cho tổng bức xạ của sao, được xác định bằng nhiệt kế bức xạ và qua một quá trình hiệu chỉnh bức xạ nhiệt.

Related Posts

Để lại một bình luận